Politica confidențialității datelor cu caracter personal

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE

Această declarație de confidențialitate a fost elaborată pentru a servi mai bine celor care sunt vizați de modul în care „datelor lor de identificare personală” (DP) sunt utilizate online. DP,, așa cum este descris în legea privind protecția datelor cu caracter personal (legea 133 din 08.07.2022) din Republica Moldova, sunt informații care pot fi utilizate singure sau împreună cu alte informații pentru a identifica, contacta sau localiza o singură persoană sau pentru a identifica o persoană în context. Vă rugăm să citiți cu atenție declarația noastră de confidențialitate pentru a obține o înțelegere clară a modului în care colectăm, utilizăm, protejăm sau gestionăm în alt mod informațiile dvs. de identificare personală în conformitate cu site-ul nostru web și aplicația ce am dezvoltat-o în acest sens.


 1. Preambul

  1. Prezenta Declarație de confidențialitate descrie practicile prelucrării datelor cu caracter personal pentru site-ul web gardian.app.

  2. Declarația de confidențialitate se aplică atunci cînd noi acționăm în calitate de operator în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la subiecții de date cu caracter personal; cu alte cuvinte, atunci când stabilim scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

  3. În această notificare, „noi” și „noastre” se referă la S.R.L. “GARDIAN APP”. Pentru mai multe informații despre noi, consultați secțiunea 3.

  4. Noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal cu bună credință și respectăm prevederile legislației naționale aplicabile.


 2. Datele noastre de contact

  1. Site-ul web gardian.app este deținut și gestionat de către S.R.L. “GARDIAN APP”. Acest site web este instrumentul nostru important de comunicare.

  2. S.R.L. “ GARDIAN APP” este înregistrată în Republica Moldova cu numărul de înregistrare 1019600031733, iar sediul nostru juridic este: MD 2024, mun. Chișinău, str. Colina Puskin, nr. 20, of.10.

  3. Puteți lua legătura cu noi prin poștă, la adresa poștală menționată supra, în p.3.2.;

   telefonic, pe numărul de contact publicat pe site-ul gardian.app; prin e-mail, folosind adresa de e-mail publicată pe site-ul nostru - [email protected].

  4. Persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal poate fi contactată la:

   [email protected]

 3. Categoriile de date cu caracter personal, sursa, scopurile și temeiul juridic al prelucrării

  1. Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal strict atunci când este necesar să prestăm serviciile solicitate de dumneavoastră. Unele servicii furnizate de noi necesită prelucrarea DP.

  2. Vom colecta datele cu caracter personal precum locația geografică, din momentul apăsării butonului “Gardian”, în scopul prestării serviciilor solicitate de către dumneavoastră.

  3. Vom colecta date despre utilizarea site-ului și serviciilor noastre. Aceste pot include adresa de protocol de internet (IP), tipul și versiunea browserului, durata vizitei, vizualizarile de pagina și informații despre timpul, frecvența și modelul utilizării serviciului dumneavoastră. Aceste date cu caracter personal vor fi colectate indirect și vor fi prelucrate în scopul analizei utilizării site-ului web sau a serviciilor, pentru a înțelege modul în care navigați pe site-ul web, astfel încît să îl putem face mai intuitiv, pentru monitorizarea și îmbunătățirea site-ului și serviciilor noastre, pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal.

  4. Totodată vom prelucra DP precum accesul la contactele dumneavoastră, pentru a crea legătura cu alți utilizatori aplicației și a crea o mai bună practică de utilizare a ei, notificarea utilizatorilor existenți despre înscrierea dumneavoastră în rețeaua gardian, inclusiv a oferte de invitații pentru cercul dumneavoastră de cunoscuți, familie,

  5. Vom prelucra datele cu caracter personal precum adresa electronică, furnizată de către dumneavoastră, în scop de prospectare comercială/marketing, în condițiile cadrului legal. Vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, apăsând butonul „unsubscribe”.

  6. Suplimentar la scopurile specificate pentru care putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal stabilite în prezenta secțiune, la fel vom prelucra și lista de contacte, cît 1.și alte date cu caracter personal atunci cînd o astfel de prelucrare este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care ne incumbă pentru a proteja interesele vitale ale unei persoane fizice.

  7. Vă rugăm să nu ne furnizați date cu caracter personal, decît dacă este necesar și/sau vi le solicităm.


 4. Drepturile subiectului și condițiile în care acestea pot fi exercitate

  1. Potrivit Legii nr.133 din 8.7.2011 “Privind protecția datelor cu caracter personal”, aveți drepturi specifice în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de noi.

  2. În temeiul acestei legi, drepturile dumneavoastră specifice, includ:

   • dreptul de acces la datele cu caracter personal;

   • dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal;

   • dreptul de opoziţie al subiectului datelor cu caracter personal;

   • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

  3. Aveți dreptul la confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate și, în cazul prelucrării, aveți dreptul să solicitați de la noi informații suplimentare. Cu condiția că drepturile și libertățile altora nu vor fi lezate, vă vom furniza o copie a datelor dumneavoastră. Aceste informații

   pot include, scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele dumneavoastră. Puteți accesa datele dumneavoastră, colectate de la dumneavoastră direct, accesând contul personal atunci când sunteți conectat la site-ul nostru web.

  4. Aveți dreptul să vă opuneți, în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate. În cazul în care vă opuneți acestei prelucrări, vom înceta să prelucrăm datele dumneavoastră personale în acest scop.

  5. Aveți dreptul să obțineți, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 14 din Legea nr.133 din 8.7.2011 “Privind protecția datelor cu caracter personal”, în special datorită caracterului incomplet sau inexact al acestor date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră. Cu toate acestea, există excepții de la dreptul de intervenție asupra datelor. Excepțiile generale sunt prevăzute în cap.III din Legea nr.133 din 8.7.2011 “Privind protecția datelor cu caracter personal”.

  6. Dacă credeți că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal nu este conformă cu prevederile Legii nr.133 din 8.7.2011 “Privind protecția datelor cu caracter personal” aveți dreptul de a vă adresa cu o plângere Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) la adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, strada Serghei Lazo, nr. 48.

  7. Vă puteți exercita și apăra drepturile dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin adresarea unei solicitări scrise către noi utilizând una din opțiunile specificate în secțiunea 3 din prezentul document.


 5. Destinatarii (categorii de destinatari) ai datelor cu caracter personal

  1. Vom dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către destinatari precum reprezentanți legali ai dumneavoastră, în condițiile prevăzute de cadrul juridic național.

  2. Nu vom vinde, schimba sau distribui datele dumneavoastră personale terților.

  3. DP urmează a fi utilizate doar în cazurile strict prevăzute de contract și necesitățile funcționale ale aplicației și site-ului gardian.app.


 6. Dispoziții finale

  1. Putem să modificăm prezenta Declarație de confidențialitate prin publicarea unei versiuni actualizate pe site-ul nostru web.

  2. Recomandăm să consultați această pagină pentru a vă asigura că sunteți informați cu privire la condițiile propuse în această Declarație.

  3. Prezenta Declarație de confidențialitate se interpretează și se aplică în colaborare cu Termenii și Condițiile publicate pe gardian.app.

”Gardian app” S.R.L.

MD- 2024, R. Moldova , mun. Chisinau, str. Colina Puskin, nr. 20, of.10
C/F 1019600031733

B.C. ”MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

ARGNMD2X472 Chișinău, fil. Nr. 25 IBAN LEI: MD13AG000000022513735171

E-mail: [email protected]
Tel. + 373 79996942

© 2019-2023. Toate drepturile rezervate
Contacte